ข่าวสารเก่า
ข่าวสารเก่า 1 | ข่าวสารเก่า 2
ตำนานวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน
  ตรุษจีน เป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณที่เรียกว่า “กว้อชุนเจี๋ย” หรือ “กว้อเหนียน”
เล่ากันว่าในสมัยโบราณ ในป่าทึบแห่งหนึ่ง มีสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึ่ง เรียกว่า “เหนียน”
มันออกอาละวาดกินคนเป็นประจำ พระเจ้าจึงลงโทษมัน อนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียง
หนึ่งครั้งใน 365 วัน ดังนั้น เมื่อฤดูหนาวใกล้จะผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาใกล้ เหนียนก็จะออกมา
ทำร้ายผู้คน เพื่อป้องกันการมาของ เหนียน ทุก ๆครัวเรือนจึงต่างสะสมเสบียงอาหาร และกับข้าว
จำนวนหนึ่งไว้ในบ้าน เมื่อถึงตอนค่ำของวันที่ 30 เดือน 12 ก็จะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ ไม่หลับ
ไม่นอนตลอดคืน เพื่อต่อสู้กับ เหนียน จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าก็จะเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 1 เมื่อ เหนียน
กลับไปแล้ว ทุก ๆ ครัวเรือนก็จะเปิดประตูออกมา แสดงความยินดีต่อกัน ที่โชคดีไม่ได้ถูก
เหนียน ทำร้าย ต่อมาพบว่า เหนียน มีจุดอ่อน มีอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อ เหนียน มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
มีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังหวดแส้เล่นกัน (....อ่านต่อ)


บ้านกู๋ก้าง
Today kookang. Travel agent F can be opened. Members are welcome Patrick fishbone.
For a more complete rest. together to see that. This room is where each row ....
"Members will have to be familiar with the best home loan avant Yes please feel ..... Walk the stairs.
The second floor of the house no more left over to now.
Chingchgachali pass (very large. Adults can ride all three (only one place to sleep).
Through another right-hand side is a pavilion made octagon.
(Exhibition Hall conquest .... have a friend who was willing to ride from noon until three bone recovery and commit).

Look straight ahead to find a room where other front rooms have garden (see the Figure).
Interior has beautiful Indian style Hli Brothers (guess you take damage ).
Pass through the middle of the bridge. Includes waterfalls. To feel like they are among the forest.
With babble loudly Kagwal coordination with other ideas which float.
Flow into the water. Garnish with a rock. Kaeng Koh made to fit the atmosphere Adi application.
Garnish with a model. Good enough to insert the break.
Any couple will tell each other with love the atmosphere. That is very romantic here.
Or write to ask that very same atmosphere with a class list. TDK will be the same "....

"When we open doors into the building will be found automatically with a massage device with music of all styles.
Massage to sit listening to any other O ย very happy to walk the top rooms, fitness rooms will create a belly.
Oops ... build muscle recovery talks imagine bone no wrong .... A track (called art ... is not anyone tell little ...).
Avant-page full recovery will tell a seven to eight devices (PC Tom a pan of curry chicken, etc. ..).
Sweat it out before the agent called F should fall back. Back massage chair.
SOI has the right to turn a cold bathroom. ( water is not one).
You have a black stone basin numb dormant imagination imagine if a variety will find someone like that sleep is over ".

"This is a sink, natural stone baths. Granite is volcanic. Genuine Island, PA Harbor when we drench shower in the sink.
Gives the power to breath hard cataract. (Recovery seen with the eye itself that no stronger).
Recovery team, listening to avant-story. The left hand. If not, turn to see the bathroom.
Travel agent F will be capacity people have four to five people each have casual.
This room is located outside casserole herbs have multiple options.
"On that day, we provide a bone recovery. Beauty Tom F be different sea boat. To be very poignant. Difficult to be sure ".

"Listen to conclude today, then just write this before.
Upright on that page will take to hear interviews bone recovery.
The depth of the thoughts in the Travel agent F be created.
Write together today Station New Bora good night ".


Srinakarin Dam downstream Patrick - Waterfall Mae turmeric program 2 days 1 night.
Saturday at 11:00 am at the same platform as the map.
(Please match the time) started moving platform to depart Waterfall Mae turmeric. Lunch. Then begin. Into it and the adventure.
15.00 hrs take up watch and play waterfall waterfall parent turmeric.
17.00 Return to accommodation platform. R. eating a cold.
Patrick moved to accommodation camping trip (round rock island) leisure leisure. Or activities.
To enjoy water-skiing, jet skiing, swimming, fishing.
Around the camp fire.
Sunday breakfast at 08.00 am.
09.00 am start moving platform aims to Navy Pier.
12:00 pm lunch.
13.00 wade to disperse or return to the command, and then later meeting.
What should be installed with.
Sleeping bag and life jacket (if any. If not, we are set to), specific drugs for each individual, and it sounds fun shrilly.
Stories and fun church-Sandy indecent cheeky rough mix through TRIP, shirt jacket each wind, each winter JAMPER.
Some other, sunscreen SUNBLOCK sunglasses, backpacks leaves small, canteen, hiking shoes, small flashlight, camera, video camera,.
Canteen or bottled drinking water, wine and whiskey a snack like love itself compassionate understanding of the Dust-garde.
Intimate chat yes and sweet.
Note no cost to any total program may change as timely delivery platform is a personal platform. Not available for rent.
Or public service. Available to you dignitary. All the guests have use of fishbone Pat. And personal leisure.

วิธีการเลือกของขวัญให้ถูกใจคนทั้ง 12 ราศ
ราศีมังกร  22 ธันวาคม - 20 มกราคม
ราศีกุมภ์   21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์
ราศีมีน      20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม
ราศีเมษ    21 มีนาคม - 20 เมษายน
ราศีพฤษภ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม
ราศีเมถุน   20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน
ราศีกรกฎ  22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม
ราศีสิงห์   23 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม
ราศีกันย์   24 สิงหาคม - 23 กันยายน
ราศีตุลย์   24 กันยายน - 23 ตุลาคม
ราศีพิจิก   24 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน
ราศีธนู     23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม
ตำนานวันปีใหม่

การฉลองวันขึ้นปีใหม่นั้นอันที่จริงมีมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคของบาบิโลเนีย เมื่อกว่า 4,000 ปีมาแล้ว
โดยยึดเอาวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเป็นวันขึ้นปีใหม่ ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมเช่นการฉลองในยุคปัจจุบัน
ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันแรกที่จะเริ่มต้นการเพาะปลูกของปี และการเฉลิมฉลองในยุคนั้นใช้เวลากันยาวนาน
ถึง 11 วัน ด้วยถือว่าเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ในวันแรกของการผลิบานของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
รวมถึงการเริ่มงานใหม่ของปี ซึ่งการฉลองในแต่ละวันก็ไม่ซ้ำกัน

เคยสงสัยไหมว่าทำไมจะต้องฉลองปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีด้วย ???
อ่านต่อ >>>Click<<<

ประวัติวันเด็กแห่งชาต

เด็ก เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง โดยปกติอายุของเด็กที่เข้าร่วมฉลองในงานนี้จะต่ำกว่า 14 ปี

เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้ เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละ รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง รักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ ถ้าหากเด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเอง และของชาติ โดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้น ก็จะได้ชื่อว่า เป็น " เด็กดี " และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
อ่านต่อ >>>Click<<<    ในสมัยโบราณ "ต้นคริสต์มาส" หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทำบาป
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด ถึงความหมายของคริสต์มาส และเอาต้นไม้ต้นหนึ่ง
ไว้ตรงกลาง เพื่อประดับฉาก แสดงถึงบาปกำเนิดของอาดัมและเอวา ต้นไม้ที่ใช้เป็นต้นสน เนื่องจากเป็นต้นไม้ ที่หาง่าย
ที่สุด ในประเทศ เหล่านั้น การแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี จนถึงศตวรรษที่ 15
พระสังฆราชหลายแห่งได้ห้ามแสดง เนื่องจากการแสดงนั้น กลายเป็นการเล่นเหมือนลิเก ล้อชาวบ้าน ผู้ปกครองบ้านเมือง
และศาสนา ซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการฉลอง ชาวบ้านรู้สึกเสียดาย ที่ไม่มีโอกาส ดูละครสนุกๆ แบบนั้นอีก
จึงไปสนุกกันที่บ้านของตน โดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน หลังจากนั้น ก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปิ้ล ขนมและของขวัญ
อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนนี้5-7 ธันวาคม 2552 พบเพื่อนเยือนกู๋ก้าง


กู๋ก้างชวนเยือนบ้านเมืองกาญจฯ
โดยถ้าจำนวนผู้มาเยือนมีพอสมควร
กู๋ก้างจะเช่าแพข้างๆ ออกแพครับ

ขอเชิญลงชื่อกันได้นะครับ ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมเต็ม
ทางเราจะให้สิทธิ์กับ ผู้ที่เข้ามาลงชื่อในกระทู้นี้ก่อน

ลงชื่อได้ที่ กระทู้ ลงชื่อเยือนบ้านกู๋ก้าง 5-7 ธ.ค.'52

แนะนำ เพลงsingle จาก วง RealMan BY:เคน

บันทึกข้อความ

เขียนที่บน เครื่องบินส่วนตัว เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

เรียน เพื่อนพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายสมาชิกแพก้างปลา
เรื่อง การรื้อและปรับปรุงแพก้างปลา(เพื่อให้ได้อัตรสมากยิ่งขึ้นและตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป)
จาก เก๋ชัย ณ ราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยลูกเรือ แม่ครัวและกัปตัน อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ ---> Click

ก้างปลาพาเพลินทริป 7-8 กรกฏาคม 2552 Rexus
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง

" ทริป 7-8 กค. 52 ที่ผ่านมานี้ ลงเอยด้วยดีสร้างความประทับใจให้แก่
พี่น้องพ้องเพื่อน ชาว Rexus
ประทับอก ( ใหญ่ น้อย )
และประทับใจกันเป็นอย่างมาก
จนน้องๆได้ทิ้งข้อความ
ขอบคุณในความประทับใจไว้
ซึ่งจะเอามาโพสท์ให้พร้อมรูปถ่ายในภายหลัง "

ครับ และนั่นแหล่ะเป็นทริปครั้งสุดท้าย
ในการปิดตำนาน แพก้างปลาหลังนี้
นับแต่นี้ไป จะทำการรื้อซ่อมสร้าง
แพหลังใหม่ให้ไฉไลกว่าเก่า
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก
ความหรูหรา ความเป็นส่วนตัว
และจะเปิดให้ประเดิมเป็นทริปแรก
หากกลุ่มของท่านใดสนใจ
ที่จะร่วมเดินทางในการประเดิมแพหลังใหม่
ให้ลงชื่อ แจ้งความจำนงค์
ลงในกระทู้ได้ ---->


 ลงชื่อร่วมเดินทาง
1) ขอบคุณมากค่ะสำหรับอาหารที่อร่อยมาก
และทริปเที่ยวที่สนุกสุด-สุด
ไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วประทับใจเหมือนที่นี่เลย
การบริการดีเยี่ยมทุกอย่างเลยค่ะ
ขอบคุณพ่อครัว-แม่ครัว
และพี่ๆทุกคนที่มาคอยบริการพวกนู๋ ขอบคุณมากค่ะ
(เปรี้ยว, เก๋, น้อง, ตาล, จอย, จุ๋ม,
มาม่ามย์, ส้ม, มาม่ายา, อันโกะ, ออฟ)

2) ขอกราบขอบคุณพี่ก้าง
ที่ทำให้พวกหนูมีความสุขมากๆ
ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวย มั่งมีศรีสุข
ใหม่, แอน, ป๊อบ, เปรี้ยว, ดุ๊ก, น้อง,
จอย, เก๋, สม,อัญโกะ, อัณ และทุกๆคน

3) ขอบคุณนะค่ะที่พาพวกเรามาเที่ยวแพ และน้ำตก สนุกมาก
ขอบคุณแม่ครัวด้วยนะค่ะ
และก็พี่ๆทุกคนที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดี
ขอบคุณนะค่ะ
สนุกมาก สุดๆ " ต "
(Lady) หมีพู, พี่รัตน์(แม่ครัว)
จุ๊บๆ

4) ขอขอบคุณ P'ก้าง มากนะคะที่ให้พวกพี่ๆ น้องๆ
ร้านREXUS มาเที่ยวสนุกมากคะ MAMA " กล๊อฟ "
และพวกผมพนักงานใน REXUS ทั้งหมด
ขอให้พี่ก้างเป็นคนที่ใจดีอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับ
อาหลิง และพนักงานในร้านทั้งหมด
ขอขอบคุณ คุณพี่ก้างมากๆนะครับ
จากร้าน REXUS ค่ะ

ก้างปลาพาเพลิน ทริป 8-10 พฤษพาคม 2552
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง 8 พ.ค. 2552 ปทุมธานี-โคราช-อู่ทอง

กล้องน้องหนึ่ง
กล้องน้องนา
กล้องกระแต
กล้องเอ็กซ์

  โปรแกรมล่องแพก้างปลา 3วัน 2 คืนเขื่อนศรีนครินทร์-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 52
เวลา 13.00-17.30 น.

พร้อมกันที่แพตามแผนที่
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
(ดูแผนที่คลิ๊ก)


ขยับแพสู่เกาะกลางตรงข้ามบ้าน
เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ค. 52
เวลา 05.30 น.
เริ่มขยับแพออกเดินทางสู่น้ำตกแม่ขมิ้น
เวลา 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น.

พาขึ้นชมน้ำตกแม่ขมิ้น และเล่นน้ำตก
เวลา 12.00 น.

กลับสู่แพ รับประทานอาหาเที่ยง ขยับแพ
เดินทางสู่ที่พักแรม (เกาะกลางตรงข้ามบ้าน)
พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือมีกิจกรรมต่างๆ
ให้สนุกสนาน เล่นสกีน้ำ,เจ็ทสกี,ว่ายน้ำ,ตกปลา
เวลา 17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ทำตัวตามสบาย

วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ค.52
เวลา 09.00 น.
วันนี้ตื่นสายหน่อย และรับประทานอาหารเช้า ใครที่อยากเล่นน้ำเชิญตามสบาย
ใครอยากพักผ่อนเชิญตามสบาย
เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 น.

ขยับแพเข้าสู่ท่าเทียบ แยกย้ายกันกลับ
ขอให้โชคดี แล้วนัดพบกันใหม่

เชิญลงชื่อได้ที่กระทู้
ลงชื่อร่วมเดินทางทรปวันที่ 8-9-10 พ.ค.2552กฎกติกา ในการลงชื่อเข้าร่วมทริปเดินทาง

1. แพสามารถจุแขกได้ไม่เกิน 45 คน
    และลูกเรืออีกไม่เกิน 5 คน รวมแล้ว 50 คน
2. การแจ้งจำนวนคนที่จะไป
    จะต้องยืนยันเป็นตัวเลขที่แน่นอน
    ตัวอย่างเช่น ในแต่ละกลุ่มแจ้งมาว่า
    มีจำนวนคนเท่านี้เท่านั้นรวมแล้วไม่เกิน 45 คน
    แต่พอถึงเวลาไม่ไปกันทำให้คนที่จะไปเสียโอกาส
    ที่จะไปเพราะเห็นว่าจำนวนคนเต็มแล้ว
3. แพก้างปลาเป็นแพส่วนตัวไม่ได้มีไว้ให้เช่า
     หรือทำเพื่อการพาณิชย์ใดๆ
     มีไว้ให้เพื่อนฝูงผู้ทรงเกรียติได้พักผ่อน
จึงขอความกรุณาท่านทั้งหลาย
โปรดเคารพกฎระเบียบของแพก้างปลาอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประชา(ก้าง)

สิ่งที่ควรนำติดไปด้วย :

ถุงนอนและเสื้อชูชีพ(ถ้ามี ถ้าไม่มีทางเรามีจัดไว้ให้),
ยาเฉพาะโรคสำหรับแต่ละบุคคล, ความมัน ความสนุก
เสียงกรี๊ดกร๊าด และเรื่องราวความสนุกสนาน สัปดี้สัปดน ทะลึ่งตึงตัง ปะปนกันไปตลอด TRIP,
เสื้อแจ็คเก็ตกันลม, กันหนาว JAMPERบางๆ,
ครีมกันแดด SUNBLOCK แว่นกันแดด, เป้ใบเล็ก, กระติกน้ำ, รองเท้าเดินป่า, ไฟฉายเล็ก ๆ, กล้องถ่ายรูป,
กล้องวีดีโอ,กระติกหรือขวดน้ำดื่ม, ไวน์ และ วิสกี้
ขนมขบเคี้ยวแบบที่ตัวเองชอบ ความรัก ความเข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ ความจี๊ดจ๊าด
ความสนิทสนมเจ๊าะแจ๊ะ จ๊ะจ๋า และหวานใจ


หมายเหตุ :
1. ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(ขอเพียงต้นไม้ ติดมาคนละต้น สองต้น ก็พอ)
2. โปรแกรมอาจเปลี่ยน แปลงได้ตามเวลาที่เหมาะสม
3. แพลำนี้ เป็นแพส่วนตัวมิได้มีไว้ให้เช่า หรือบริการสาธารณะ มีไว้เพื่อให้ท่านผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านที่เป็นแขกของแพก้างปลาไว้ใช้บริการ
และพักผ่อนเป็นการส่วนตัว


4. ขณะนี้มีผู้ร่วมเดินทางดังนี้
4.1 กลุ่มพี่หม่วย ป.โท ม.รามคำแหงEx.MPA รุ่น 1
      รามคำแหง จำนวน 10-15 คน
4.2 กลุ่มกบ NEC รุ่น 1/2552 จำนวน10-12 คน
4.3 กลุ่มพี่โหน่ง อู่ทอง จำนวน 10-12 คน

(กรุณายืนยันจำนวนคนของแต่ละกลุ่มอีกครั้ง
ภายในวันที่ 5 พ.ค.2552 นี้ด้วย
 เพื่อเตรียมการรับรองทุกท่านด้วยความยินดี)

Tips ก้างปลาพาเพลิน 4-6 เมษายน 2552
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
ฮ่า ๆ ๆ สนุกเฮฮา กันอย่างเหลือกั้มเหลือเกิน มันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอยู่อย่างนี้กันทุกยุคทุกสมัย กับแพก้างปลา.... ท่านบู้ต้องขออภัยที่ส่งต้นฉบับมาล่าช้าไม่หน่อย (หยุดยาวไปหน่อย ฮ่า ๆๆ)
ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีและขอบคุณพี่ประชาอากู๋ก้าง (แหม...ไว้ผมยาวแข่งกับเจ้าตั๊มแล้วกู๋เรา ) ที่เป็นผู้มอบความสุขในทุกๆ ครั้งให้กับเหล่าสมาชิก
ขอขอบคุณทีมงานระบบสาธาณูปโภคทั้งระบบ กับตัน ลูกเรือ แม่ครัว และลูกสาว ที่ทำให้เรามีความสุขกันตลอดงาน
เริ่มต้น ทักทายกันด้วยเจ้าอานนท์ มาพร้อมกับบีเอ็ม(เอ็กซ์)คันหรู พกพาน้องเฮงสุดแสบ...งวดนี้แสบมากกว่าเดิมกับท่าเต้น แดนซ์กระจาย (แสบซู้ด ๆ) และ แม่ไก่... พร้อมด้วยชมรมนักแบดมินตัน พอขึ้นแพก้างปลาคราวนี้ก็โยนไม้ทิ้ง หยิบกีตาร์ มาร้องรำทำเพลง ก็มีน้องออฟและน้องเน น้องปอย ...จี๊กโก๊(ขาใหญ่)ของน้องบอลเค้า ฮ่า ...น้าติ๊ก พกเจ้าพีมาขี่เจ็ต จนดำเมี่ยมเลย ส่วนหลานน้ำเย็น โดน song teen งานนี้นอนเป็นไข้(ใจ)ทั้งวัน รักหนอรัก...พิษรักช่างทรมาน... น้องหน่อย แขนขาย้าว ยาว (แบ่งให้พี่เก๋ แกหน่อยได้ ปะ) พร้อมด้วยนายหมู เองจ้า (หลงไปจนเกือบถึงห้วยแม่ขมิ้น) ฮ่า ๆ ๆ พี่สำลี และพี่นอม มาเป็นเกลียด ให้แก่เพลงเจ้าเก๋... และที่ขาดไม่ได้ คับ พี่เก๋ ผู้น่าตาดี ขำ ฮา ตลอดงานเช่นเคย ยังอุตส่าห์ แบกกีตาร์ อย่ามาฮา (YAMAHA) มาเล่นให้ฟัง 2 เพลง วัลลี(อังกฤษ) วัลลี(ไทย) ได้ฟังจนรำคาญกันอย่างถ้วนถึง (แหม...พี่คราวหน้า วางไว้บ้านเถอะ) ฮา ....
ทริปนี้พิเศษกว่าทริป อื่นๆ อยู่หนึ่งอย่างคับ ห้องอบซาวน์หน้า นำเสนอโดยกู๋ก้าง และยิ่งพิเศษกว่าเดิม ด้วยสูตร “ต้มยำซาวน์หน้าทะเล” เผ็ดร้อนถึงใจกันอย่างถ้วนหน้า ...
และเดินทางกลับกันด้วยของฝากเล็กน้อย พวกกุญแจ และ เสื้อที่หายากที่ ซู้ด ในโลก ( ประเทศอื่นไม่มีแน่นอนคับ) แล้วพวกเราก็แยกย้ายกลับบ้าน รอวันที่จะกลับไปเจอกันใหม่ ครับ สหายกัปตัน

เดินทางกลับขอให้โชคดีเจอกันอีกทีก็หายคิดถึง คับ แล้ว พบกันใหม่ การเดินทางครั้ง ต่อไป บ๊าย บาย ...ท่านเซงกายาบู้


แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
ขอบคุณมากๆนะคับ
ไว้คราวหน้าจะไปเที่ยวใหม่
จากคณะ. กศน วัดกัลยาณ์
ขอขอบคุณที่ส่งรูปถ่ายมาให้ ก็สนุกสนานกันไปทั่วหน้า
จนแทบไม่ยอมกลับกันเลย อยากอยู่ต่อกันอีก
งานนี้ต้องขอขอบคุณ อ.เล็ก สุดสวยของเรา
ที่เป็นแม่งานคอยประสานให้เรา
เหล่าพี่น้องพ้องเพื่อนได้มีโอกาสพบปะกัน
และสนุกสนาน
รวมถึงความประทับใจในบรรยากาศหนาวแบบซึ้งๆ
อย่างไรก็ตามยินดีต้อนรับเสมอทุกเมื่อทุกเวลานะครับ
แวะเวียนมาเที่ยวกันใหม่นะครับ

จากแพก้างปลา

ขอขอบคุณมากๆ

ประชา(ก้าง)
แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
"อ้ออย่าลืมตั้งชื่อ
ลุงสองคนหน้าบ้านด้วยนะ มีรางวัลให้ตามเคย"
ทริป วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2552

มีคณะของ พี่บรูณ์ ,
ตั๊มและครอบครัว (ไช่คนเดิมหรือเปล่าหนอไม่แน่ใจ) ,
พี่โหน่ง , พี่หน่อง , พี่หนอง ,เจ้าเก๋ (ชิมแฟนซีที่เลี้ยงไว้) ,
อานนท์กับเจ้าเฮงรวมคนใช้ไก่อีกคน , เจ้าติ๊กกับน้องพี ,
เจ้าน้ำเย็นกับกำนันแหลมเฮ้ไม่ไช่กะพี่ก้างตากหาก ,

ที่ลืมไม่ได้คือเฮียโหงวสุดยอดซุปเปอร์เชฟกับเจ้าบอส
ที่เริ่มทำบาปขึ้น(ตกปลาได้หลายตัว)กะน้องแบ่มแบ๋ม ,
ยังมีน้องฟ้า น้องเฟรม อีกเยอะแยะจำกันไม่หมดไม่ไหว
ก็สนุกสนานกันทั่วหน้า โดยเฉพาะเจ้าเก๋มีคู่หูคู่ฮาใหม่
คือเจ้าตั๊มไอ้หนุ่มผมยาว ปวนคนทั้งแพ
เรียกเสียงฮากันตรึม

หลายคนบ่นถึงเจ้าเอ็กซ์ เว๊ปมาสเตอร์ของเราหายไปไหน
หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นมาแจมทริปกันเลย
คราวหน้าคราวหลังก้อย่าหายตัวไปไหนละ
มาร่วมทริปกันด้วยนะเจ้าเอ็กซ์ ตามคำเรียกร้อง
ยังไงก็ขอให้ระลึกถึงวันคืนอันประทับใจ
ไว้ในความทรงจำนานๆแล้วแวะเวียนมาเที่ยวกันใหม่นะครับ
ด้วยความระลึกถึงเสมอ

อ้ออย่ามตั้งชื่อลุงสองคนหน้าบ้านด้วยนะ
มีรางวัลให้ตามเคย


ประชา(ก้าง)แพก้างปลา + บ้านกู๋ก้าง
 ขอแสดงความยินดีกับคุณเมธี สุกุลธนาศร
                       
  ที่ใด้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตใบที่สอง
  ขอแสดงความชื่นชมในความวิริยะอุสาหะ
  มุ่งมั่นสำเร็จดั่งใจหมาย
  ขอตบมือให้ดังๆอีกครั้ง
  สำหรับเจ้าเด็กเลี้ยงวัวของเรา

  พรใดที่ประเสริฐขอจงมีแด่คุณเมธี
  ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน
  ขอจงประสพผลแห่งความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน
  ตลอดจนความรัก ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
  สุข สดชื่น สมหวังตราบนานเท่านาน
  จงมีแด่คุณเมธี
  ผู้ที่มีแต่ความรอบรู้ ความเก่งกล้าสามารถ
  ผู้นี้นี่เอง

  
       อัลบัมรูป กำนันเยือนกู๋ก้าง Click


กำเนิดวันสงกรานต์

กำเนิดวันสงกรานต์ มีเรื่องเล่าสืบ ๆ กันมา น่าจดจำไว้ดังข้อความจารึกวัดเชตุพน ฯ ได้กล่าวไว้ประดับความรู้ของสาธุชนทั้งหลายดังต่อไปนี้


“ ….เมื่อต้นภัทรกัลป์ มีเศรษฐีคนหนึ่ง มั่งมีทรัพย์มาก แต่ไม่มีบุตร บ้านอยู่ใกล้นักเลงสุรา นักเลงสุรานั้นมีบุตร ๒ คน ผิวเนื้อดุจทอง วันหนึ่งนักเลงสุราเข้าไปในบ้านของเศรษฐี แล้วด่าเศรษฐี ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่าง ๆ เศรษฐีได้ฟังจึงถามว่า พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราผู้เป็นเศรษฐีเพราะ เหตุใด พวกนักเลงสุราจึงตอบว่า ท่านมีสมบัติมากมายแต่หามีบุตรไม่ เมื่อท่านตายไปสมบัติก็จะ อันตรธานไปหมด หาประโยชน์อันใดมิได้ เพราะขาดทายาทผู้ปกครอง ข้าพเจ้ามีบุตรถึง ๒ คน และ รูปร่างงดงามเสียด้วย ข้าพเจ้าจึงดีกว่าท่าน เศรษฐีครั้นได้ฟังก็เห็นจริงด้วย จึงมีความละอายต่อนักเลง สุรายิ่งนัก จึงนึกใคร่อยากได้บุตรบ้าง จึงทำการบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอให้มีบุตร อยู่ถึง ๓ ปี ก็มิได้มีบุตรสมดังปรารถนา

เมื่อขอบุตรจากพระอาทิตย์และพระจันทร์มิได้ดังปรารถนาแล้วอยู่มาวันหนึ่งถึงฤดูคิมหันต์ จิตรมาส ( เดือน ๕ ) โลกสมมุติว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ คือ พระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวสสู่ราศีเมษ คนทั้งหลายพากันเล่นนักขัตฤกษ์เป็นการรื่นเริงขึ้นปีใหม่ทั่วชมพูทวีป ขณะนั้นเศรษฐีจึงพาข้าทาสบริวาร ไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีชาติทั้งหลาย เอาข้าวสารซาวน้ำ ๗ ครั้ง แล้วหุงบูชา รุกขพระไทรพร้อมด้วยสูปพยัญชนะอันประณีต และประโคมด้วยดุริยางค์ดนตรีต่าง ๆ ตั้งจิตอธิษฐาน ขอบุตรจากรุกขพระไทร รุกขพระไทรมีความกรุณา เหาะไปขอบุตรกับพระอินทร์ให้กับเศรษฐี

อ่านต่อตำนานของวันสงกรานต์ click

"สงกรานต์" เป็นคำภาษาสันสกฤต
แปลว่า "ผ่าน"
หรือ "เคลื่อนย้ายเข้าไป" ในที่นี้หมายถึงเป็นวันที่พระอมทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงสงกรานต์หากพระอาทิตย์เคลื่อนย้าย ในช่วงเดือนอื่น ๆ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา